تبلیغات
گروه کانتر ای ایران - آیین نامه اولین دوره مسابقات کانتر جام خلیج فارس
گروه کانتر ای ایرانآیین نامه اولین دوره مسابقات کانتر جام خلیج فارس
آیین نامه اولین دوره مسابقات کانتر CS:S در کشور
)جام خلیج فارس(
 5487548726 اسفند 1387 لغایت 2 خردادماه 1388
 54875487تهران – سرور ای ایران


مقدمه :  5487

با هدف بسط ،  54875487توسعه و فرهنگ سازی بازی های روی خط (online) در سطح جامعه بازگران روی خط کل کشور بویژه در حیطه رشته کانتر که دارای محبوبیت و علاقمندی خاصی در بین آحاد اقشار جامعه می باشد ، دستورالعمل حاضر تهیه گردیده ، لذا با توجه باینكه این مسابقات دامنه وسیعی ازمناطق جغرافیایی كشوررا دربر می گیرد ؛ برآن شدیم تا برطبق یك برنامه زمانی مشخص مسابقات در سطح کل کشور و بصورت online برگزار، سپس مرحله نهایی آن براساس جدول تنظیمی ، مستندات آیین نامه ای و دستورالعمل های ارسالی در موعد و مكان مقرر برگزار گردد
ماده 1 - مكان برگزاری مسابقات :
با توجه به اعلام آمادگی کانتر سرور ای ایران  54875487تنها سرور روی خط فعلی در کشور مسابقات در محل سرور ای ایران بصورت online و با نظارت کمیته داوران ذکر شده در ماده 3 برگزار می شود .
ماده 2 - تاریخ برگزاری مسابقات :
 54875487
زمان برگزاری مسابقات 26 اسفند 1387 لغایت 2 خردادماه 1388 تعیین و اعلام می گردد .و برنامه دقیق بازی ها بعد از ثبت نام تیم ها و قبل از اولین بازی توسط کمیته برگزار کننده مسابقات اعلام می گردد . کمیته برگزار کننده مسابقات در مورد زمان بندی بیشتر توجه به ایام تعطیل و در زمانهای بدون Lag سرور ای ایران خواهد داشت .
ماده 3- کمیته داوران مسابقات :
 54875487
کلیه بازی ها  54875487با نظارت کمیته داوران پیشنهادی بشرح ذیل برگزار می شود و نتیجه نهایی مسابقه بعد از ابلاغ رای کمیته داوران به کمیته برگزار کننده مسابقات اعلام می گردد : 1
- 54875487 54875487
داور اصلی جهت حضور و نظارت در کلیه بازی ها : پیربابا
- 54875487 54875487
داور کمک به داور اصلی : هادی 54875487 Ash son
- 54875487 54875487 54875487
داور کمک به داور اصلی : حسین massacre
- 54875487 54875487 54875487
داور کمک به داور اصلی : رویال 54875487 Royal
- 54875487 54875487 54875487
داور کمک به داور اصلی : محمد Karkas
تبصره 1 - لازم به ذکر است بنا بر این آیین نامه ، جهت برگزاری هر مسابقه حضور حداقل 2 نفر از داوران در کنار داور اصلی الزامی است .
 54875487
تبصره - 2 کلیه داورهای فوق از طرف مدیریت سرور ای ایران دارای سطح ادمینی میشوند و در بازی های سرور که دارای کلمه رمز می باشد و فقط اعضای  54875487دو تیم حضور دارند 54875487 ، می توانند بمنظور نظارت وارد سرور شوند .
 54875487
ماده 4- نحوه برگزاری مسابقات:
-
مسابقات بصورت دوره ای برگزار می شود و تعداد دورها به نسبت تیم های شرکت کننده تعیین خواهد شد و هر تیم با تیم مقابل خود در سهmap  54875487بازی میکند .

 54875487-
دو map از جمله map های official  54875487 بوده و مسابقه در 30 روند در دو نیمه 15 روندی در هر دو تیم کانتر و ترور برگزار می شود .

 54875487

مثال 1 : اگر یک تیم در نیمه اول 9-6 جلو باشد 54875487 و در نیمه دوم 54875487 5-10 عقب باشد در مجموع با نتیجه 14-16 باخته است .

مثال 2 : اگر یک تیم در نیمه اول 9-6 جلو باشد 54875487 و در نیمه دوم 54875487 6-9 عقب باشد در مجموع با نتیجه 15-15 و نتیجه بازی مساوی است .


-
یک map از جمله map های Aim  54875487 بودهو مسابقه در 30 روند در دو نیمه 15 روندی در هر دو تیم کانتر و ترور برگزار می شود ..

 54875487-
انتخاب map های official  54875487 ازبین map های

de_dust2 54875487 54875487 54875487  54875487de_piranesi 54875487 54875487 54875487  54875487de_aztec  54875487 54875487 54875487 54875487 54875487de_dust 54875487 54875487 54875487  54875487cs_italy 54875487 54875487 54875487  54875487de_nuke  54875487 54875487de_train 54875487 54875487  54875487de_inferno 54875487 54875487 54875487

بصورت نظر سنجی از سایت ای ایران تعیین می گردد .
 54875487-
انتخاب map Aim  54875487از بین map های غیرAwp بشرح

aim_headstrike  54875487 54875487 54875487 54875487fy_simpsons_h  54875487 54875487 54875487 54875487 54875487aim_map2 54875487 54875487  54875487fy_simpsons_h_32  54875487 54875487 54875487 54875487 54875487aim_houses1-1

بصورت نظر سنجی از سایت ای ایران تعیین می گردد .


-
تیم برنده در map هایofficial  54875487 دارای 5 امتیاز و در صورت مساوی 2 امتیاز می گردد .

- تیم برنده در map های Aim 54875487  54875487 دارای 2 امتیاز و در صورت مساوی 1 امتیاز می گردد ..
به این ترتیب در 3 بازی بین هر 2 تیم جمعا 12 امتیاز درصورت مساوی نشدن میتواند تبادل گردد .
 54875487
ماده 5- شرایط برگزاری مسابقات :
-
کلیه افراد شرکت کننده در مسابقات درقالب یك تیم ملزم به داشتن کد عضویت از سایت ای ایران می باشند.

- در صوریکه برای هر یک از افراد تیمی مشکلی ایجاد شد بازی تا پایان نیمه ادامه دارد و بمنظور رفع مشکل 30 دقیقه وقت استراحت داده می شود و در صورت عدم رفع مشکل بازی با همان تعداد نفرات ادامه پیدا می کند.

- برای انجام شدن هر بازی حضور حداقل 3 نفر از اعضای تیمها در بازی ضروری می باشد . و در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه ای نتیجه با حساب 15-0 بنفع تیم مقابل اعلام می گردد .

- کلیه بازیکنان مرد قبل از شروع بازی می بایست با میکروفن خود را به سرپرست سرور معرفی نمایند و در صورت خارج شدن از بازی نیز مجدد می بایست خود را معرفی نمایند .

- بمنظور اطمینان سایر تیمها متن سوگندی تهیه گردیده که سرپرست تیم آن را ضبط و ارسال می نماید و سوگندهای هر دو تیم در اول باز ها 54875487 پخش می گردد .

- کلیه قوانین مربوط به تنظیمات بازی و قرعه کشی و سایر موارد تا قبل از اولین بازی از طرف کمیته 54875487 برگزاری مسابقات  54875487اعلام میگردد.
-  54875487
در صورتی که سن افراد شرکت کننده در مسابقات کمتر از 18 سال می باشد می بایست رضایت نامه از والدین خود 54875487 جهت شرکت در مسابقات به آدرس پست الکترونیکی کمیته برگزاری مسابقات به شرح ذیل ارانه نمایند: IranCssLeague@yahoo.com
-
کلیه تیمهای شرکت کننده در مسابقات میبایست قبل از مهلت اعلام شده در سایت ای ایران اعضای خود را به این کمیته اعلام نمایند. کلیه تماسها و مکاتبات سرپرستهای تیمها توسط این کمیته پاسخ داده می شود .

- تعیین صلاحیت تیمها بعد از ارائه به کمیته برگزاری مسابقات  54875487در مدت 12 ساعت اعلام میگردد و در صورت عدم صلاحیت ، هر تیم 24 ساعت وقت دارد تا نواقص را برطرف کند .

- کمیته برگزاری مسابقات جهت تایید تیمها به پارامتر هایی چون اخلاق ، عضویت ، ارائه مدارک ثبت نام و یکنواختی تیمها توجه می نماید .

- برای اینکه تیمها به مشکل بر نخورند بهتر است هر چه زود تر ترکیب تیم خود را اعلام نمایند یا با اعضای کمیته برگزاری مسابقات  54875487مشورت نمایند .
 54875487- حضور سرپرستهای تیمها با شناخت کامل از بازیکنان تیم در مراسم قرعه کشی الکترونیکی الزامی است.
-
مسابقات در یک مرحله برگزار می شود و و در صورتیکه فاصله تیمهای اول تا سوم کمتر از 10 امتیاز باشد بین این تیم ها یک مسابقه فینال در map de_dust2 برگزار می گردد .
 54875487-  54875487
تعداد نفرات هر تیم 5 بازیکن  54875487می باشد .

ماده 6 رده بندی تیمها و اهدا جوایز :
-
رده بندی تیمها براساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقات و تایید کمیته های داوران و برگزارکننده مسابقات تعیین می شود.
 54875487-
با توجه به بضاعت موجود تا جذب اسپانسر برای مسابقات جوایز غیر نقدی به شرح ذیل نقدیم به بهترینهای مسابقات می گردد :
-
جایزه تیم اول : پنج  54875487نفر اصلی 54875487 ادمین سال 1388 خواهند شد .
-
جایزه تیم دوم :دو نفر برتر از نفرات اصلی ادمین 54875487 سال 1388 خواهند شد .
 54875487-
جایزه تیم سوم :نفر برتر از نفرات اصلی ادمین 54875487 سال 1388 خواهد شد .
-
جایزه بهترین بازیکن سرور : - بهترین بازیکن مرد مستر ادمین 54875487 سال 1388 خواهد شد.
-  54875487
بهترین بازیکن خانم ادمین سایت ای ایران در سال 1388 خواهد شد .
-
جایزه اخلاق :  54875487 54875487 54875487 54875487 54875487 54875487 54875487 54875487 54875487
 54875487 -  54875487
نفر برتر از لحاظ اخلاق به انتخاب داوران بین بازیکنان تهرانی ادمین سال 1388 خواهند شد .
 54875487 -  54875487
نفر برتر از لحاظ اخلاق به انتخاب داوران بین بازیکنان شهرستان ادمین سال 1388 خواهند شد .
 54875487-
درج تصاویر ، فیلم و مشخصات 5 نفر اول مسایقات در سایت بمدت یکسال .
-
اعلام مشخصات 5 نفر اول مسایقات در سایت بعنوان تیم برتر ای ایران .
موارد فوق الذکر جوایز غیر نقدی موجود می باشد و جوایز نقدی توسط کمیته برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 54875487

 54875487

 54875487

کمیته برگزاری مسابقات کانتر CS:S در کشور
پیر بابا  54875487 Pirbaba 54875487 54875487 علی ارشادی 54875487 54875487 Ali E 54875487 54875487 هژیر دبیریCamel 54875487 54875487 امیر علیEA 54875487 حامد اغنامی D&G
جمعه 16 اسفند 1387 توسط پیر بابا | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
پیر بابا
فروردین 1388
اسفند 1387
با تشکر از سینا بخاطر ساخت این کلیپ زیبا
گروه کانتر ای ایران
تبریک به اعضا
رای نهایی کمیته انضباطی PN1-Katana
انتصاب مدیریت جدید سرور
پیامهای تبریک نوروزی اعضا
مپهای جدید و ارسالی اعضا
فایلهای صوتی جدید ای ایران
آشنایی با اعضا
دانلود فیلم مسابقات
لیست آخرین مطالب
بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :